Izdelki labor. keramike
  Surovine
  Peči


 

 
  Izdelki laboratorijske kermike - Surovine
 
Podjetje NovaKeramika d.o.o. nudi sledeče surovine:
 
§ Porcelanska masa - bela
§ Glazura - kristal