Izdelki labor. keramike
  Surovine
  Peči


 

 
  Delavnice

Podjetje NovaKeramika d.o.o. v svojem proizvodnem obratu na naslovu Bakovnik 4a, Kamnik redno pripravlja in organizira izobraževalne delavnice za zaključene skupine (predšolski otroci, učenci, dijaki, odrasle osebe).

Termin, vsebino in trajanje delavnice prilagodimo željam in potrebam naročnika.